ABOUT

 

MAANZAAD is de creatie van Ines Kuipers, afgestudeerd als Autonoom Beeldend Kunstenaar aan Academie Minerva in Groningen.

Ik heb een grote liefde voor de Natuur. Natuur is het heilige ritueel van de cyclus. En wij zijn onderdeel van die cyclus. Wij ZIJN Natuur. Wij zijn vruchtbaar, gedreven door voortplanting en voedsel en uiteindelijk stervende, nadat we onze energie hebben doorgegeven aan een volgende generatie. En dat ritueel herhaalt zich overal om ons heen: iets sterft af opdat het volgende geboren kan worden. Daar in toont zich een ware schoonheid.

De Natuur ervaar ik als een bezield heiligdom. Ik verzamel allerlei voorwerpen uit de natuur. Veren, botjes, takken, schelpen en stenen. Deze vondsten zijn tekens en cadeautjes van de wezens die erin leven. Cadeautjes om te helpen, te begeleiden of te inspireren. Mijn natuurschatten verwerk ik in mijn ‘Maanzaden’. Zo ontstaan magische voorwerpen, geïnspireerd door volksgeloof en oude gebruiken.

 

MAANZAAD is the creation of Ines Kuipers, Bachelor of Fine Arts.

I love Nature. Nature is the sacred ritual of cycles, of which humans are a part. We are Nature. We are fertile, driven by primal drives of procreation and the need for food until we find death, after we have given our energy to the next generation.  This ritual repeats itself everywhere around us: one dies for another to be born again. Therein reveils itself true beauty.

For me Nature is a sacred place. As an animist I believe everything is alive and has a soul. All the little treasures I collect; stones, bones, feathers, shells, etc.; are gifts from these beings. Gifts to help, guide or inspire you. These natural treasures find there way into my ‘Moonseeds’. Thus I hope to create magical pieces, inspired by ancient beliefs and traditions.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren